Kurser


Objektorienteret analyse- og design med UML


FORMÅL
Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til at bruge objektorienterede teknikker i alle trin af løsningen af et softwareproblem. Dvs fra analyse af problemstillingen, opstilling af modeller, design af objekter og frem til den endelige implementering.

BAGGRUND
Objektorienteret analyse og design har indtil nu været præget af tre retninger: OMT (Object Modeling Technology) - metoden udviklet af James Rumbaugh m.fl., OOSE (Object Oriented Software Engineering) - metoden udviklet af Ivar Jacobson og Grady Booch's metode.

Metoderne er nu forenet og dette har skabt industristandarden UML (Unified Modeling Language) der vedligeholdes af "The Object Management Group" OMG 

De tre ophavsmænd til standarden er i dag alle ansat hos Rational Software
Rational Software har beskrevet en softwareudviklingsmetode RUP (Rational Unified Process) der er specielt velegnet til objektorienterede systemer. Metoden er iterativ og inkremental og gør fundamentalt op med den tratitionelle "vandfaldsmodel"

På kurset får deltagerne et godt indblik i UML standarden, ligesom der arbejdes efter principperne i RUP 

INDHOLD
Kurset veksler mellem teori og øvelser hvor deltagerne lærer, hvordan man analyserer et problem ud fra en problembeskrivelse/Use-Cases og opbygger modeller, der herefter kan implementeres i et objektorienteret sprog som f.eks. JAVA. I kurset anvendes Case værktøjet Rational Rose som en integreret del af undervisningen.
Kurset indeholder følgende delemner:
 
 • Introduktion
 • Klasser og objekter
 • Objektorienterede temaer
 • Modelbegrebet
 • UML (unified Modeling Language)
 • Software udviklingsmodeller
 • RUP (Rational Unified Process)
 • Problemformulering
 • CRC-kort (Class Reponsability Collaboration)
 • Use-Cases
 • Klassediagrammer
 • Associationer
 • Arv
 • Interface-, kontrol- og entitets (business) objekter
 • Analysemodel
 • Interaktionsdiagrammer. Sekvens- og samarbejdsdiagrammer
 • Objekt design
 • Designmodel
 • Case Værktøjer (Rational Rose)
 • Mapping til targetsprog (JAVA)
 • Forward- , reverse og round trip engineering

 •   
Sidst opdateret 04. January 2004
Copyright © 2003, Nyborg Consult