Kurser


WEB-teknologi


FORMÅL
Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til at opsætte og vedligeholde WEB-sider på internettet. Deltagerne vil også lære principper for opsætning og vedligeholdelse af WEB-servere, herunder anvendelse af programmering (JAVA) og databaser (DBMS) i forbindelse med WEB-design.

DELTAGERE
Kurset henvender sig til ingeniører, dataloger og teknikere, som bruger internet i deres daglige arbejde, og som har behov for også selv at kunne levere information til nettet. Deltagerne forudsættes at have et grundlæggende kendskab til programmering.

 

BAGGRUND
Markedsføring over internettet stiger eksplosivt i disse år.  For at kunne udnytte mediet (WEB) optimalt stilles der helt nye krav virksomhedernes IT-medarbejdere. På kurset får deltagerne kendskab til den nyeste teknologi, som gør dem i stand til at udnytte nettets muligheder optimalt.

INDHOLD

 • Internettes opbygning og virkemåde
 • Forskellige protokoller
 • Grundlæggende HTML
 • Opbygning af egne hjemmesider med tekst, grafik og henvisninger
 • Avanceret HTML (tabeller, forms og frames)
 • JAVA-script
 • JAVA-applets, herunder brug af færdige applets
 • CGI-programmering
 • Kommunikation med databaser via WEB
 • Introduktion til ASP (Active Server Pages)
 • Opsætning af WEB-server 
Sidst opdateret 04. January 2004
Copyright © 2003, Nyborg Consult