Kurser


Objektorienteret programmering med C++


FORMÅL
Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til at programmere i C++, herunder speciale at udnytte sprogets objektorienterede egneskaber

BAGGRUND
Programmeringssproget C++ er trods fremkomsten af flere nye sprog stadig det mest benyttede i industrien til udvikling af komplekse objektorienterede systemer. C++ udvikler sig stadigvæk, og foventes at spille en afgøregnde rolle i udvikling af fremtidige komplekse systemer. Sproget understøtter de 


INDHOLD
Kurset veksler mellem teori og øvelser. 
Kurset indeholder følgende delemner:
 
 • Introduktion til C++
 • Klasser og objekter
 • Objektorienterede temaer
 • Operatorer
 • Kontrolstrukturer
 • Funktioner
 • Dynamisk lagerallokering
 • Klassedefinition
 • Medlemsfunktioner
 • Operatoroverloading
 • Templates
 • Exeption handling
 • Nedarving
 • Virtuelle funktioner
 • Input/output
 • Filer

 •   
Sidst opdateret 04. January 2004
Copyright © 2003, Nyborg Consult